Renovace samolepící tapetou

Renovace dveøí

                               

Náklady na jedny dveře jsou cca 350,-Kč za tapetu a 300,-Kč za práci. Při větším množství
výrazná sleva. Při téhle zakázce: 2x dveře + 6 dveří vestavěné skříně = 900,-Kč


Renovace kuchyòské linky

                    
                       před renovací                                                                                      po renovaci

Při téhle ukázkové renovaci byly náklady 3.000,- Kč i s materiálem - tapeta, pracovní deska, lišty.