Takhle ne !!!






   Je stále dost žen, u kterých výraz HODINOVÝ MANŽEL vzbuzuje mírné zdìšení a spojují jej s výrazem " hodinový hotel". Jsem rád, že jste se s mými službami seznámila  a pokud od této chvíle uslyšíte výraz  
  HODINOVÝ MANŽEL
        budete znát tu pravou službu        
  

policajt                                          sex