garnyz                   vrtacka 1                                 lustr                                                                                       
          Montování, zapojení a zavìšení všech druhù garnýží, svìtel, lustrù, obrazù...a všeho možného