nuzky

Tapetáské práce

papírové tapety

od 35,-

K/m2

pedsín, WC, koupelny, schodišt, lenité místnosti + 50 - 100 % dle lenitosti     K/m2
lepení do vzoru

+ 5,- 

K/m2

strhávání tapet

15,- 

K/m2

Samolepicí tapety, dladice 150,-  K/hod.

                                     Cena bného pokoje 4x3,5 m cca 1200,- K

mstetka

Malíské práce

Malíské barvy a omítkový materiál nejsou v cen

barva bílá

 17,--

K/m2

barevná malba + 3,--       K/m2
omítka štuková

 65,--

K/m2

píprava stny, strkování, oprava spár ... (dle velikosti poškození)

5,- - 45,- 

K/m2

ekám na Váš telefonát : 739 516 880 - Jií SROVNAL